PodCast Museum - refleksjon og dialog om museets rolle og fremtid.

I dette prosjektet ønsker vi gjennom en serie på 10 pocasteepisoder å se på følgende problemstillinger:

Hvordan er det egentlig med museenes posisjon i lokalsamfunnet de tilhører? Eksisterer museene som en «organisme» utenfor samfunnet, oppfattes de som tilstede og relevante for sine omgivelser?
Hvordan ser fremtiden ut for bygdemuseene? Museumsnorge har vært igjennom en konsolideringsprosess som har satt sitt preg på museene og særlig de små lokale museene. Hvordan har dette preget venneforeninger, lokalsamfunn og dugnadsånd?
Vi ønsker å belyse disse spørsmålene med Buskerudmuseet som utgangspunkt.
Dette prosjektet ønsker å bidra til en offentlig samtale om museenes rolle i forhold medborgerskap, demokratisk deltakelse og identitet.

Så langt har vi gjennomført et forprosjekt der målet  har vært å lage en pilot. Dvs. et «test-episode» av en podcast-serie.  Piloten er laget av Morten Liene og Jon Mihle - Kos deg...

Her er piloten fra Sigdal Museum (trykk på listen in browser)